Aflevering 2:
Tamar de Waal over Inburgering

tamar

De rechtsstaat beschermt burgers tegen machtsmisbruik door de overheid. Maar hoe zit dat met nieuwkomers? Wanneer mogen zij gebruik maken van deze bescherming? Hoe verhoudt inburgering zich tot de rechtsstaat en de democratie? En waarom gaat dit onderwerp niet alleen inburgeraars zelf, maar ons állemaal aan? Hierover gaan we in de tweede aflevering in gesprek met politiek filosoof en jurist Tamar de Waal, universitair docent aan de Erasmus School of Law. Ze is in 2017 gepromoveerd op het thema inburgering met haar gevierde proefschrift ‘Conditional Belonging’.

tamar