Aflevering 2:
Doutje Lettinga over anti-terreurbeleid

doutje

Angst voor terrorisme houdt mensen behoorlijk bezig. Toch veroorzaakt terrorisme om ons heen relatief weinig doden en gewonden. Wat verklaart de nadruk die er in de politiek en in het publieke debat op dit onderwerp ligt? En hoe ver mag de staat gaan in het voorkomen van terrorisme? Gaat het voorkomen van een aanslag voor het handhaven van mensenrechten? En bestaan er maatregelen tegen het aanpakken van terrorisme, die de grondrechten van anderen niet schenden? Onder andere deze vragen verkennen we met Doutje Lettinga, gepromoveerd sociologe, mensenrechtenonderzoeker en werkzaam voor Amnesty International op de onderwerpen antiterrorisme en massasurveillance.

doutje